Trappstädning

Det som rengörs i trapphuset varje vecka är:

Samtliga golv, trappor och våningsplan. Entrén sopas och våttorkas. Gummimattor rengörs och entréfönster putsas. (Om hiss finnes rengörs golv, spegel
och knappanel).

Vecka 1 Tvättstugan
Samtliga golv sopas och våttorkas. Galler renas från ludd. Tömning av sopsäck och avtorkning av maskiner.
(Om WC finns så städas den).

Vecka 2 Trapphus
Avfläckning av alla väggytor upp till 180 cm. Rengörning av element. (Om källare finns så sopas den)

Vecka 3 Trapphus
Ledstänger, fönsterbänkar, sopnedkast och golvlister rengörs.

Vecka 4 Trapphus
Strömbrytare/el-kontakter, lampor, ventiler och anslagstavla/namntavla rengörs.